1. Na dzień dzisiejszy stawiamy na udrożnianie, czyszczenie oraz płukanie kanalizacji sanitarnej i burzowej metodą ciśnieniową samochodem specjalistycznym typu „WUKO” wyposażonym w pompę i odpowiednie dysze ciśnieniowe: do usuwania tłuszczów, kamienia, korzeni drzew i wiele innych, jak również:
– ciagów kanalizacyjnych,
– osadników,
– wypustów ulicznych,
– przykanalików,
– wycinanie korzenie w ciągu kanalizacyjnym.

2. Czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków jak również oczyszczalni komunalnych,

3. Wywóz nieczystości ciekłych (opróżnianie szamb) samochodami o pojemności beczek 8m3 i 10m3. 

4. Transport odpadów na terenie całego kraju.

5. Transport odpadów oraz materiałów sypkich typu piasek, żwir, hakowca.

6. Transport odpadów z grupy 17, tj. zmieszane odpady z budowy i remontów. Podstawiamy kontenery, muldy otwarte dla firm jak również odbiorców indywidualnych, który budują lub remontują mieszkania w zależności od potrzeb Klienta. Wielkość kontenerów jest różna: 2m3, 5m3, 7m3, 10m3.

7. Zajmujemy się zimowym utrzymaniem dróg, chodników, uliczek osiedlowych, placów przyzakładowych itp.